Φόρτωση ...

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από δύο πέταλα: τον ιδίως αμφιβληστροειδή και το μελάχρουν επιθήλιο. Τα δύο αυτά πέταλα φυσιολογικά βρίσκονται σε επαφή, η σύνδεση όμως είναι χαλαρή. Συλλογή υγρού μεταξύ της στοιβάδας των ραβδίων και των κωνίων και του μελάχρου επιθηλίου έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδή. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να συμβεί ρωγμή ή οπή στον ιδίως αμφιβληστροειδή. Kατα το χρόνο της αποκόλλησης, κύτταρα του αίματος και χρωστική απελευθερώνονται εντός του υαλωειδούς. Δεν υπάρχει άλγος ή ερυθρότητα στον προσβληθέντα οφθαλμό.
Επομένως, αποκόλληση του αμφιβληστροειδή είναι η αποχώρηση του ιδίως αμφιβληστροειδή από το μελάχρουν επιθήλιο.
Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή είναι συνήθως μερική, αρχικά, αλλά εάν δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά μπορεί τελικά να περιλαμβάνει όλο τον αμφιβληστροειδή προκαλώντας ολική απώλεια της όρασης. Είναι δυνατό να προκληθεί από συγγενείς πλημμελείς διαπλάσεις, μεταβολικές διαταραχές, αγγειακή νόσο, ενδοφθάλμια φλεγμονή, νεοπλάσματα, τραύματα ή εκφυλλιστικές διαταραχές στον αμφιβληστροειδή ή το υαλώδες σώμα. Συχνότερα προκαλείται από μηχανικές δυνάμεις που συνδέονται με οπίσθια αποκόλληση του υαλώδους σώματος και σχηματισμό ρήγματος στον αμφιβληστροειδή. Η χειρουργική είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του αμφιβληστροειδούς.
Συμβαίνει συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, που έχουν μυωπία. Το γήρας και άλλα είδη βλάβης μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση του υαλώδους σώματος δημιουργώντας έτσι ρήξη του αμφιβλαστροειδούς στο σημέιο όπου αυτός είναι προσκολλημένος στο υαλώδες σώμα.
Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς: ο ρηγματογενής και ο μη ρηγματογενής. Ο ρηγματογενής τύπος είναι συχνότερος και προκαλείται από μια ή περισσότερες οπές στον αμφιβληστροειδή. Θεραπεύεται χειρουργικά.
Η μη ρηγματογενής αποκόλληση συμβαίνει εξαιτίας κάποιας άλλης τοπικής ή γενικής κατάστασης, όπως ο ενδοβολβικός όγκος και εξαιτίας συλλογής εξιδρώματος από το χοριοειδή και όχι από ρήγματα του αμφιβληστροειδή. Θεραπεύεται με LASER.


ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Προεγχειρητικοί
a. Πρόληψη μόνιμης απώλειας της όρασης
b. Μείωση αγωνίας ικαι φόβου
c. Προαγωγή άνεσης
2. Μετεγχειρητικοί
a. Διατήρηση της αμφιβληστροειδικής συγκόλλησης
b. Πρόληψη μόνιμης απώλειας της όρασης
c. Προαγωγή άνεσης
d. Μείωση αγωνίας

Η φροντίδα του ασθενούςαπό το νοσηλευτή περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ιατρικές οδηγίες προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με όσο γίνεται λιγότερες επιπλοκές.
Στο σήμείο αυτό γίνεται η διδασκαλία του ασθενούς και της οικογένειας του για την πλήρη επίτευξη των προεγχειρητικών και κυρίως των μετεγχειρητικών σκοπών της φροντίδας υγείας.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Θεραπευτική ανάπαυση (σε ορισμένους ασθενείς) σε ύπτια θέση και με τα μάτια καλυμμένα.
2. Ενημέρωση του ασθενούς για τις θέσεις που μπορεί να πάρει.
3. Χορήγηση ηρεμιστικών μετά από ιατρική οδηγία και ενημέρωση του ασθενούς να αποφεύγει απόοτμες κινήσεις, φτάρνισμα κ βήχα.
4. Προειδοποίηση του ασθενούς να μην τρίβει ή ακουμπά τα μάτια του.
5. Διατήρηση της κόρης σε διαστολή, με Neosynephrine 10%, ως μυδριατικό και Cyclogyl 1% ως κυκλοπληγικό, για δυο λόγους: α)ν γιαπρόληψη συμφύσεων ανάμεσα στην ίριδα και την πρόσθια επιφάνεια του φακού και β) για να είναι δυνατη η εξέταση κάθε νστιγμή.
6. Χρήση σταγόνων αντιβιοτικού, για μείωση των παθογόνων μικροβίων του επιπεφυκότα.
7. Αν ο ασθενής είναι πάνω από 40 ετών, εξέταση από παθολόγο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, και εξετάσει8ς αίματος και ούρων.
8. Ακτινογραφία θώρακα, αν προγραμματίζεται ολική αναισθησία.
9. Χορήγηση προνάρκωσης καιθ αν χρειαστεί ελαφρό κατευναστικό.
10. Προσοχή στο φαγητό αν είναι καλυμμένα και τα δυο μάτια του ασθενούς για πρόληψη από πνιγμό, βήχα ή έμετο.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Κάλυψη του χειρουργημένου οφθαλμού για 12-24 ώρες.
2. Κάλυψη και των δυο οφθαλμών, αν ο αμφιβληστροειδής δεν έχει προσκολλήσει τελείως.
3. Χορήγηση αναλγητικών, για ανακούφιση ναπο τον πόνο και αντιεμετικών για ναυτία και πρόληψη εμέτων.
4. Προφυλακτήρες; Αν είναι καλυμμένα και τα δυο μάτια.
5. Την ημέρα της επέμβασης, έγερση του ασθενούς μόνο για τουαλέτα.
6. Cyclogyl 1% ή ατροπίνη 15 και νεοσυνεφρίνη 10% για περιορισμό της ιρίτιδας και διατήρηση της διεσταλμένης κόρης.
7. Αλλαγή γαζών όταν βρέχονται κατά την χορήγηση φαρμάκων και χορήγηση ψυχρών επιθεμάτων.
8. Παρακολούθηση του ασθενούς για τυχόν επιπλοκές.
9. Παροχή γραπτών οδηγιών για ενίσχυση της προφορικής διδασκαλίας
a. Ελαφρά εργασία 3 εβδομάδες μετά την επέμβαση
b. Επιτρέπεται η άνοδος σκαλοπατιών
c. Αποφυγή κινήσεων δόνησης
d. Επιτρέπεται η παρακολούθηση τηλεόρασης
e. Μετά από 6 εβδομάδες επιτρέπεται και η βαριά εργασία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κάθε ασθενής με αποικόλληση αμφιβληστροειδούς θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις ιατρικές οδηγίες πριν και μετά την επέμβαση καθώς και να είναι προσεκτικός στις κινήσεις και την εργασία του. Πρέπει να κάνει συνεχώς αξιολόγηση για να προληφθούν τυχόν επιπλοκές και να είναι σε θέση να καταλάβει πότε χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα ή περιορισμός δραστηριοτήτων.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σαχίνη-Καρδάση Α., Πάνου Μ., (2000), Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική, Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ:ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ