Φόρτωση ...

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΙΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ’ΚΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΙΟΥ

Σπουδαστές:
Τσάκας Πάρης / Παρασκευάς
Περιστέρη Βασιλική

Λάρισα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ KAI ΙΣΧΙΟΥ
Κ Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α Α Ν Ω Α Κ Ρ Ω Ν
- ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
- ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
- ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
- ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ
- ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
- ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΛΑΓΓΩΝ


Κ Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ι Σ Χ Ι Ο Υ

Κ Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α Α Ν Ω Α Κ Ρ Ω Ν
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ
Διακρίνονται σε κατάγματα του άνω άκρου, της διάφυσης και του κάτω άκρου του βραχιονίου.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
Στο άνω άκρο του βραχιονίου συμβαίνουν συνήθως κατάγματα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος καθώς και υποκεφαλικά που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και την κεφαλή.
-Κάταγμα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος.
-Υποκεφαλικό κάταγμα του βραχιονίου. Όσον αφορά τη θεραπεία:
1. Σε σφηνωμένα κατάγματα ανάρτηση του μέλους σε τριγωνικό επίδεσμο και έναρξη των ενεργητικών κινήσεων από τις πρώτες ημέρες.
2. Σε κατάγματα με μερική παρεκτόπιση ακινητοποίηση του μέλους στο θωρακικό τοίχωμα με ελαστικούς επιδέσμους για 2-3 εβδομάδες και στη συνέχεια ενεργητικές ασκήσεις.
3. Σε σπάνιες περιπτώσεις με μεγάλη στροφή της κεφαλής που δεν βελτιώθηκε συντηρητικά με χειρισμούς, χρειάζεται χειρουργική ανάταξη και συγκράτηση.
4. Σε συντριπτικά κατάγματα που η αποκατάσταση του σχήματος της κεφαλής δεν είναι δυνατή και η νέκρωση σχεδόν βέβαιη, γίνεται αντικατάσταση με μεταλλική κεφαλή.

ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
Προκαλούνται από άμεση βία, οπότε είναι εγκάρσια, λοξά ή συντριπτικά, ή από έμμεση βία, οπότε είναι σπειροειδή.
-Θεραπεία: η ανατομική ανάταξη δεν είναι απαραίτητη για την πόρωση αυτών των καταγμάτων.
1. Ανάταξη και εφαρμογή γύψινου νάρθηκα σε σχήμα U με νάρκωση ή και χωρίς νάρκωση (Ο νάρθηκας αρχίζει από το ακρώμιο, περνάει γύρω από τον αγκώνα και καταλήγει στη μασχάλη).
2. Εφαρμογή κρεμάμενου γύψου που αρχίζει από το άνω τριτομόριο του βραχιονίου και καταλήγει στον καρπό με τον αγκώνα σε ορθή γωνία.
3. Εφαρμογή λειτουργικού πλαστικού νάρθηκα ή γύψου που αρχίζει από το ακρώμιο στην έξω επιφάνεια του βραχίονα και καταλήγει ένα εκατοστό πάνω από τον έξω επικόνδυλο.
-Επιπλοκές:
1. Παράλυση του κερκιδικού νεύρου.
2. Καθυστερημένη πώρωση ή ψευδάρθρωση.


ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
-Υπερκονδύλια κατάγματα του βραχιονίου.
1. Κλινικά: Στα υπερκονδύλια κατάγματα με οπίσθια παρεκτόπιση υπάρχει οίδημα και παραμόρφωση του αγκώνα, ενώ οι κινήσεις του αγκώνα είναι περιορισμένες. Η εξέταση συμπληρώνεται πάντα με ψηλάφηση των σφίξεων της κερκιδικής αρτηρίας. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ακτινογραφία σε δύο επίπεδα.
2. Θεραπεία: Εφόσον δεν υπάρχει παρεκτόπιση ή υπάρχει, αλλά είναι μικρή, εφαρμόζεται για 2 ή 3 εβδομάδες γύψινος νάρθηκας ή γίνεται ανάρτηση του μέλους σε τρίγωνο πανί μπροστά στο θώρακα με τον αγκώνα σε ορθή γωνία. Στις περιπτώσεις που η παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος είναι προς τα εμπρός, η ανάταξη επιτυγχάνεται με έλξη και ακινητοποίηση του μέλους σε έκταση και υπτιασμό. Ο χρόνος ακινητοποίησης κυμαίνεται από 4-6 εβδομάδες. Σε σπάνιες περιπτώσεις που η ανάταξη δεν είναι ικανοποιητική, εφαρμόζεται συνεχής έλξη με βελόνη Kirschner που διέρχεται από το ωλέκρανο.
3. Επιπλοκή: Είναι η δημιουργία ραιβού ή βλαισού αγκώνα, που οφείλεται σε βλάβη του αντίστοιχου τμήματος σε σχέση προς το κεντρικό. Πρόκειται για παραμόρφωση, η οποία δεν διορθώνεται αυτόματα με την αύξηση του σκελετού, γι' αυτό εφόσον περνάει τα παραδεκτά όρια, χρειάζεται αργότερα υπερκονδύλιο διορθωτική οστεοτομία.
-Κατάγματα του έσω και έξω επικονδύλου.
1. Θεραπεία: Εφόσον δεν υπάρχει παρεκτόπιση, επιτυγχάνεται με ακινητοποίηση σε γύψινο νάρθηκα για 2-3 εβδομάδες. Αν υπάρχει παρεκτόπιση, είναι απαραίτητη και συνήθως επιτυγχάνεται με χειρουργική επέμβαση.
-Κατάγματα του έσω και έξω κονδύλου του βραχιονίου οστού. Συχνότερο είναι το κάταγμα του έξω κονδύλου.
1. Θεραπεία: Εφόσον δεν υπάρχει παρεκτόπιση, γίνεται με εφαρμογή γύψινου νάρθηκα για 2-3 εβδομάδες και στη συνέχεια με ενεργητικές ασκήσεις. Αν υπάρχει παρεκτόπιση, τότε η ανάταξη του κατάγματος είναι απαραίτητη, πρέπει να είναι κατά το δυνατό ανατομική και γίνεται κατά κανόνα με εγχείρηση.
2. Επιπλοκές: Είναι η ψευδάρθρωση και η παραμόρφωση του αγκώνα σε βλαισότητα από την οποία προκαλείται αργότερα προοδευτική διάταση και παράλυση του ωλένιου νεύρου.
-Υπερδιακονδύλια κατάγματα. Είναι στη μεγαλύτερη αναλογία τους συντριπτικά και επεκτείνονται σχεδόν πάντοτε μέσα στην άρθρωση.
1. Θεραπεία: Είναι αρκετά δύσκολη και αρκετά συχνά αφήνουν επώδυνη δυσκαμψία.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

-Κατάγματα του ωλεκράνου.
1. Χωρίς παρεκτόπιση, στα οποία δεν βλάπτεται η εκτατική λειτουργία του τρικέφαλου μυός. Εφαρμόζεται νάρθηκας με τον αγκώνα σε ορθή ή αμβλεία γωνία για τρεις εβδομάδες.
2. Με παρεκτόπιση, στα οποία η καταφυτική απονεύρωση του τρικέφαλου παθαίνει ρήξη με αποτέλεσμα αδυναμία στην έκταση του αγκώνα. Απαραίτητη είναι η ανατομική ανάταξη του κατάγματος και η ασφαλής συγκράτησή του μέχρι την πλήρη πώρωση. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εγχείρηση.
3. Τα συντριπτικά, στα οποία ο μηχανισμός έκτασης δεν παρουσιάζει συνήθως τέλεια ρήξη. Ο αγκώνας ακινητοποιείται για 3 εβδομάδες.
-Κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας.
1. Τα ρωμώγδη (χωρίς παρεκτόπιση): Στα οποία η γραμμή του κατάγματος διέρχεται από την αρθρική επιφάνεια της κεφαλής της κερκίδας.
2. Τα διαχωριστικά (με παρεκτόπιση): Στα οποία ένα τμήμα της κεφαλής της κερκίδας που συνήθως είναι μικρότερο από το μισό, αποσπάται και συμπιέζεται προς τα κάτω.
3. Τα συντριπτικά κατάγματα: Στα οποία η αρθρική επιφάνεια της κεφαλής θρυμματίζεται σε πολλά κομμάτια.
- Κάταγμα Monteggia. Είναι η μικτή κάκωση που περιλαμβάνει κάταγμα του άνω τριτομορίου της ωλένης με εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας. Προκαλείται συνήθως μετά από πτώση πάνω στην παλάμη και βίαιο πρηνισμό του αντιβραχίου.
- Κάταγμα Galeazzi. Είναι η μικτή κάκωση που περιλαμβάνει κάταγμα στο κάτω τριτομόριο της κερκίδας και εξάρθρημα του κάτω άκρου της ωλένης.
- Κατάγματα της διάφυσης των οστών του αντιβραχίου.
1. Συντηρητική θεραπεία: Η ανάταξη γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία και τη βοήθεια ειδικού ακτινολογικού μηχανήματος που συνδέεται με οθόνη τηλεόρασης. Η παρεκτόπιση από τη θέση του κατάγματος σε σχέση προς την κατάφυση του στρογγυλού πρηνιστή στη μεσότητα της έξω επιφάνειας της κερκίδας.
2. Χειρουργική θεραπεία: Κάθε κάταγμα αποκαλύπτεται με ξεχωριστή τομή, ανατάσσεται και συγκρατείται με πλάκα και έξι βίδες.
3. Επιπλοκές: Η ψευδάρθρωση και η πώρωση σε πλημμελή θέση είναι οι συχνότερες επιπλοκές των καταγμάτων αυτών, ιδίως μετά την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας.
-Κατάγματα της κάτω επίφυσης της κερκίδας.
1. Θεραπεία: Είναι σχεδόν πάντα συντηρητική.


ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
-Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού.
1. Κλινικά: Υπάρχει ελαφρό οίδημα και πόνος κατά την πίεση στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού αμέσως περιφερικά της κάτω επίφυσης της κερκίδας.
2. Πρόγνωση: Επειδή τα βασικά αγγεία του σκαφοειδούς μπαίνουν από το περιφερικό τμήμα του οστού προς το κεντρικό, η πρόγνωση για την πώρωση εξαρτάται από τη θέση του κατάγματος.
3. Θεραπεία: Συνήθως δεν χρειάζεται ανάταξη, επειδή κατά κανόνα δεν υπάρχει παρεκτόπιση στο ένα ή το άλλο τμήμα του κατάγματος αυτού.


ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΛΑΓΓΩΝ
-Κάταγμα της βάσης του πρώτου μετακαρπίου.
1. Θεραπεία: Επειδή το κάταγμα αυτό είναι ενδαρθρικό, η ανάταξη πρέπει να είναι ανατομική. Αυτή επιτυγχάνεται με έλξη, έκταση και απαγωγή του αντίχειρα, ενώ συγχρόνως πιέζεται η βάση του μετακαρπίου.
-Κατάγματα μετακαρπίων.
1. Θεραπευτικά: Τα σταθερά κατάγματα χωρίς παρεκτόπιση χρειάζονται ακινητοποίηση για 2-3 εβδομάδες με ραχιαίο γύψινο ή μεταλλικό νάρθηκα που επιτρέπει κινήσεις των δακτύλων.
-Κατάγματα των φαλάγγων των δακτύλων. Χρειάζονται ακριβή ανάταξη, καλή συγκράτηση και έγκαιρη κινητοποίηση των φαλαγγογαλαγγικών αρθρώσεων.

Κ Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ι Σ Χ Ι Ο Υ

Η διάγνωση του εξαρθρήματος του ισχίου δεν είναι δύσκολη, αν η κλινική και ακτινολογική εξέταση είναι πλήρης. Η κάκωση γενικά είναι βαριά και χρειάζεται ταχύτατη διάγνωση και θεραπεία.
-Κεντρικό κάταγμα του ισχίου (ενδοκοτυλικό). Προκαλείται μετά από άμεση πλήξη ή πτώση πάνω στον μείζονα τροχαντήρα ή έμμεση δια του μηριαίου που βρίσκεται σε κάμψη και ελαφρά απαγωγή.
1. Θεραπεία: Εξαρτάται από το βαθμό της παρεκτόπισης. Σε μικρή παρεκτόπιση εφαρμόζεται σκελετική έλξη με σκοπό να αναταχθεί η κοτύλη και να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν λεία αρθρική επιφάνεια. Η έλξη διατηρείται για έξι εβδομάδες, ενώ συγχρόνως εκτελούνται ήπιες ενεργητικές κινήσεις της άρθρωσης του ισχίου. Στήριξη βάρους στο πάσχον μέλος δεν επιτρέπεται πριν περάσουν τρεις μήνες τουλάχιστον από το κάταγμα.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984.
-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Β' ΕΚΔΟΣΗ, Γ' ΤΟΜΟΣ 2004.